Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Bolesława Krzywoustego

W sekcji prezentowane są podstawowe informacje dotyczące Spółdzielni Mieszkaniowej im. Bolesława
Krzywoustego oraz historia Spółdzielni

​Rachunek bankowy spółdzielni: Bank Millennium S.A. rachunek Nr: 82 1160 2202 0000 0001 3843 5885

NIP:

896-000-38-98


 

REGON:

930066708


 

Wpis do rejestru sądowego:

0000120454 roku, Sąd Rejonowy Wrocław - Fabryczna
Wydział IV Gospodarczy
 

Rozpoczęcie działalności operacyjnej:

01.09.1992r.


Zasoby mieszkaniowe Spółdzielni obejmują 2.746 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej ponad 131 700 m2. Są zgrupowane w 32 budynkach - 5 i 11 kondygnacyjnych (wybudowanych w latach 1971 - 1983), usytuowanych następująco:

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Bolesława Krzywoustego powstała w wyniku podziału Spółdzielni Mieszkaniowej "Chemik" dokonanego na Zebraniu Przedstawicieli Członków Spółdzielni "Chemik" w dniu 19 czerwca 1991 roku.


Pierwsze Zebranie Przedstawicieli Członków Spółdzielni im. Bolesława Krzywoustego odbyło się 27 czerwca 1991 roku, w następującym składzie: