​Rachunek bankowy spółdzielni: Bank Millennium S.A. rachunek Nr: 82 1160 2202 0000 0001 3843 5885

NIP:

896-000-38-98


 

REGON:

930066708


 

Wpis do rejestru sądowego:

NS Rej. S 929 z dnia 15 czerwca 1992 roku, Sąd Rejonowy Wrocław - Fabryczna
Wydział IV Gospodarczy
 

Rozpoczęcie działalności operacyjnej:

01.09.1992r.


Zasoby mieszkaniowe Spółdzielni obejmują 2.746 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej ponad 131 700 m2. Są zgrupowane w 32 budynkach - 5 i 11 kondygnacyjnych (wybudowanych w latach 1971 - 1983), usytuowanych następująco:

  • 5 budynków (365 mieszkań)

- ul. Sycowska 8 ÷ 16 d

  • 1 budynek (206 mieszkań)

- ul. Krzywoustego 321 ÷ 325

  • 26 budynków (2 175 mieszkań)

- kwartał ulic Żmudzka, Litewska, Poleska i Kiełczowska.


Zasoby Spółdzielni, oprócz lokali mieszkalnych, obejmują również lokale użytkowe (wynajmowane), lokale użytkowane na potrzeby własne jak również tereny, do których Spółdzielnia ma ustanowiony tytuł prawny, o łącznej powierzchni ponad 27 hektarów.

Powierzchnia lokali użytkowych

- 10.963 m2

Powierzchnia terenów zajętych pod działalność gospodarczą

- 10.715 m2


Spółdzielnia Mieszkaniowa im. B. Krzywoustego jest użytkownikiem oraz współużytkownikiem wieczystym 269.671 m2 terenów będących własnością Gminy Wrocław, dla których założono księgi wieczyste :

Nr. Księgi wieczystej
 

Nr Działki

Powierzchnia [m2]

KW 65474 36 112 578
  27 66 737
  87/8 16 052
  1/5 7 946
 
KW 48293  87/7 3 875
  87/3 949
 
KW 55492 8/11 9 422
 
KW 64868 32/7 24 494
  32/2 7 444
  32/3 20 174


Dla potrzeb zarządzania  Spółdzielnia zatrudnia  wykwalifikowanych pracowników posiadających stosowne  wykształcenie, odpowiednie doświadczenie zawodowe, oraz dodatkowe uprawnienia certyfikowane przez upoważnione instytucje zewnętrzne  t.j;

* Licencja zawodowa  zarządcy nieruchomości nadana przez Urząd Mieszkalnictwa

   i Rozwoju Miast - 2 osoby.

* Uprawnienia zawodowe;

- w branży instalacyjnej - 1 osoba.

w branży ogólnobudowlanej - 1 osoba.

w branży elektrycznej - 1 osoba.