Zarząd

 

 

Tadeusz Sadowy                             - Prezes Zarządu, Dyrektor Spółdzielni

 

 

Ryszard Marszałek                    

Antoni Kluczyński                         

Zastępca Prezesa 

- członek Zarządu                                       

 
   
   

 

Rada Nadzorcza VIII kadencji

 

Czesław Skorupa

- Przewodniczący Rady Nadzorczej

 

Wojciech Trąbała

-Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

 

Barbara Zabrzecka

 

- Sekretarz Rady Nadzorczej

 

Tomasz Makówka

 

- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

 

Kazimierz Wilk

Członek Rady Nadzorczej