Władze

Zarząd

 

 

Tadeusz Sadowy

- Prezes Zarządu, Dyrektor Spółdzielni

 

 

Ryszard Marszałek

 

-  Zastępca Prezesa Zarządu

 
Antoni Kluczyński                         - członek Zarządu  
   

 

Rada Nadzorcza VIII kadencji

 

Czesław Skorupa

- Przewodniczący Rady Nadzorczej

 

Wojciech Trąbała

-Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

 

Barbara Zabrzecka

 

- Sekretarz Rady Nadzorczej

 

Tomasz Makówka

 

- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

 

Kazimierz Wilk

Członek Rady Nadzorczej