Zarząd

 

 

Tadeusz Sadowy                             - Prezes Zarządu, Dyrektor Spółdzielni

 

 

Ryszard Marszałek                    

Antoni Kluczyński                        

Zastępca Prezesa 

- członek Zarządu                                       

 
   
   

 

Rada Nadzorcza IX kadencji

 

Tadeusz Mincer

- Przewodniczący Rady Nadzorczej

 

Barbara Gadomska

-Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

 

Katarzyna Rutkowska

 

- Sekretarz Rady Nadzorczej

 

Przemysław Gaber

 

- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

 

Ewelina Centka

Członek Rady Nadzorczej