Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Bolesława Krzywoustego powstała w wyniku podziału Spółdzielni Mieszkaniowej "Chemik" dokonanego na Zebraniu Przedstawicieli Członków Spółdzielni "Chemik" w dniu 19 czerwca 1991 roku.


Pierwsze Zebranie Przedstawicieli Członków Spółdzielni im. Bolesława Krzywoustego odbyło się 27 czerwca 1991 roku, w następującym składzie:

 

1.

Zbigniew Alberski

9.

Kazimierz Borek

17.

Zofia Bandurska

 

2.

Wojciech Brzostowski

10.

Janusz Brzozowski

18.

Mirosław Frąckowiak

 

3.

Mikołaj Głowiak

11.

Janina Góralska

19.

Jan Jaskot

 

4.

Irena Jakóbczyk

12.

Marta Jedynak

20.

Stanisław Leśniak

 

5.

Zygmunt Makowiecki

13.

Zdzisław Michałowicz

21.

Stanisław Nowak

 

6.

Janusz Ostaszewski

14.

Andrzej Prokopowicz

22.

Marian Pindur

 

7.

Krzysztof Romański

15.

Andrzej Skinder

23.

Czesław Stasik

 

8.

Zygmunt Walczak

16.

Zbigniew Walkowiak

24.

Józef Wołodźko.

 

 
Na zebraniu uchwalono: Statut Spółdzielni, regulamin Rady Nadzorczej oraz dokonano wyboru członków Rady Nadzorczej:

Wojciech Brzostowski

- Przewodniczący Rady Nadzorczej

 

Zbigniew Alberski

- Zastępca Przewodniczącego Rady nadzorczej

 

Stanisław Nowak

- Sekretarz Rady Nadzorczej

 

Kazimierz Borek

- Członek Rady Nazorczej

 

Wojciech Szeplik

- Członek Rady Nazorczej

 


Ukonstytuowanie Rady Nadzorczej nastąpiło na zebraniu w dniu 27 czerwca 1991 roku.

Rada Nadzorcza na swych posiedzeniach w dniu 27 czerwca i 2 lipca 1991 roku powołała pierwszy Zarząd Spółdzielni im. B. Krzywoustego w następującym składzie:

Jan Golmer

- Przewodniczący Zarządu

 

Stanisław Bogusławski

- Zastępca Prezesa Zarządu

 

Andrzej Prokopowicz

- Członek Zarządu